Plancapaciteit
Planning capacity
EN  The capacity to build. NL Een locatie met vestigingsmogelijkheden.


NRC

Het provinciebestuur speelt een grote rol bij de aanpak van de problematiek, want dat gaat over de ‘plancapaciteit’, het totaal aan vastgestelde of voorgenomen woningbouwprojecten.

Volkskrant

Er “wordt ingezet” op het versnellen van bestaande bouwplannen, er “wordt bekeken” hoe de plancapaciteit van de bouw vergroot kan worden, er “wordt samen met huurders en verhuurders gezocht” naar oplossingen voor de huurmarkt en er wordt “in gesprek gegaan” met de woningcorporaties over wat zij kunnen betekenen.

Telegraaf

Om aan de grote vraag naar nieuwe woningen te voldoen, moet de bouwcapaciteit in bestemmingsplannen ongeveer verdubbelen. Er zijn volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) nu nog te…

Parool

Aanvankelijk wilde het Rijk dat de zogeheten “plancapaciteit” voor woningen in de regio Amstelland Meerlanden zou worden gehalveerd van 18.000 tot 9.000 woningen.

NOS

Er is dus meer plancapaciteit nodig, zegt Van Hoek. En die capaciteit is te vinden in de groene ruimte, zegt het EIB. In de Randstad zijn zo weinig huizen dat…

NU

“De hoge plancapaciteit van nieuwbouwprojecten is ingegeven door de grote vraag onder consumenten”, aldus de NVM. Die verkoop gaat wel ten koste van het bestaande aanbod aan recreatiewoningen.


Source: Telegraaf

Source: Het Parool Mark