Zelfredzaamheid Matrix
Self sustainability matrixEN An instrument which is used to grade your level of independence (1 to 5 points). When your score is below a certain number, you will be granted welfare and help finding housing. If not, you have to deal with your problems yourself.

NL De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) is het instrument waarmee behandelaars, beleidsmakers en onderzoekers in de gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en gerelateerde werkvelden, de mate van zelfredzaamheid van hun cliënten eenvoudig en volledig kunnen beoordelen. Op basis van de gescoorde punten wordt bepaald of de cliënt al dan niet recht heeft op hulp voor een uitkering of bij het vinden van een huis.


De Correspondent
Lees je verder in het actieplan dan kom je bij de ‘Logframe Matrix’. Dat is beleidslingo voor: hoe we de impact van het project meten. Het gestelde target voor een succesvol project: ‘minder jongeren die in 2020 Nigeria verlaten op een migratieroute richting Europa, vergeleken met 2016’.


NRC

Met die matrix verzamelen gemeenten persoonsgegevens over kwetsbare mensen... De profeten van de zelfredzaamheid met hun stafondersteuning en hun serviceproviders en hun mannetjes.


Volkskrant

Ik wil je best helpen met het vermenigvuldigen van matrices en het nemen van afgeleiden, maar ga me niet vragen of dit nou een goede representatie is van de economische realiteit.” ... Terwijl we weten dat hooguit 20 procent gebruik maakt van die zelfredzaamheid en keuzevrijheid, en dat de andere 80 procent maar wat doet.Mark