Verduurzaming van gebouwde omgeving Sustainable development of built environment 

EN By 2050, 7 million homes and 1 million buildings will have to get rid of natural gas. 1.5 million existing homes must be made sustainable by 2030. Residents are involved in this. 


NL In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af. Er moet flink wat gebeuren. Als eerste stap moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Dat gaat wijk voor wijk. De gemeenten weten in 2021 welke wijk wanneer aan de beurt is. Bewoners worden daarbij betrokken. Het is de bedoeling dat de investering in verduurzaming betaald kan worden uit de opbrengst van een lagere energierekening.

De Correspondent
Half februari schoven vier boegbeelden van duurzaam Nederland op onze redactie aan voor De Groene Ronde Tafel. We gingen in gesprek over de toekomst van het klimaat en de omschakeling naar duurzame energie. Over wat nodig is en wat we zelf kunnen doen. Uitgebreid verslag van een indrukwekkende ontmoeting.

Follow The Money

Laten we deze sectoren één voor één aflopen en tegen het licht houden, met een paar back of the enveloppe sommetjes, om te kijken hoe realistisch de doelstellingen van de Tweede Kamer zijn.. Gebouwde omgeving (doel: 3,4 megaton CO2-reductie) Om te beginnen zullen er van staatswege een flink aantal corporatiewoningen worden verduurzaamd, wat energiegebruik betreft.

NRC

Het onderzoek van ABN Amro komt op het moment dat alle gemeenten in Nederland zich buigen over de verduurzaming van de zogeheten gebouwde omgeving... dan 5.000 euro aan de verduurzaming van hun...


Volkskrant

Keuzevrijheid? Het is tijd voor een verplichte planmatige verduurzaming van Nederland . Nederland moet als rijk land zijn verantwoordelijkheid nemen bij verduurzaming van woningen, betoogt Rik Altena van DWA, een adviesbureau gericht op verduurzaming van de gebouwde omgeving. Rik Altena 6 juni 2019, 17:11

Telegraaf 

Door de investering in deze regeling gaat het tempo van de verduurzaming van huurwoningen omhoog en... mensen uit hun vertrouwde omgeving... aanwijzen waar snel woningen gebouwd…

Trouw 

De oplossing voor verduurzaming van de huursector is zo simpel... Aan de klimaattafel van de gebouwde omgeving werd uiteindelijk een halvering van die heffing op tafel gelegd.

Parool

Zo maken we samen de omschakeling naar duurzame energie “Steeds meer mensen kijken naar wat ze zelf kunnen doen om hun omgeving duurzamer te maken”, constateert Itske Lulof van…

AD 

En in 2050 kunnen we een gebouwde omgeving hebben die volledig CO2-neutraal is. ... “Wij betalen de verduurzaming van corporatiewoningen niet uit de portemonnee van…

NOS 

De verduurzaming van huizen komt aan bod bij de tafel “gebouwde omgeving”. In andere gespreksrondes gaat het over de verduurzaming van de elektriciteitsproductie, de industrie, de transportsector...

NU 

In de hoofdlijnen voor het klimaatakkoord zijn al een paar concrete doelen afgesproken, maar er zijn ook nog gaten. Voor de verduurzaming van de energiesector en de bebouwde omgeving zijn...

Regio15 

Eén van de plaatsvervangend ploegchefs van de post Centrum draait een aantal uren mee in het kader van de stage voor leidinggevenden. Maar daarnaast is er vanavond nog een club van echte Westlanders die de laatste opleiding tot HoofdBrandwacht aan het volgen zijn. En dan daar weer tussendoor krijg ik nog iemand over de vloer van het Rode Kruis.

Omroepwest

De bouw van sociale en middeldure woningen in de regio Haaglanden moet fors worden opgevoerd. Het is belangrijk dat het Rijk en de provincie daarbij het… 

FD 

Het regeerakkoord noemt warmtenetten als een van de maatregelen in de gebouwde omgeving om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% terug te brengen: het ambitieuze doel van Rutte III. Het kabinet wil daarnaast de aansluitplicht van gas vervangen door een warmterecht, waarmee eindgebruikers aanspraak kunnen maken op een aansluiting op een (verzwaard) elektriciteitsnet…

Source: De Correspondent

Source: Omroep West

Source: Trouw

Source: Volkskrant


Mark