Scheefwonen 
Skewed income-to-rent ratio
EN Renting a social rental home while the income is relatively too high to rent a social rental home. The policy for social housing is that once you enter social housing you can stay as long as you want, even if you earn more than admission requirements. NL Het huren van een sociale huurwoning terwijl het inkomen naar verhouding te hoog is om een een sociale huurwoning te mogen huren. Iemand woont dan eigenlijk in een te goedkope woning, het inkomen past niet bij de huurprijs.


De Correspondent
De misvatting over scheefwonen . Het doel van de huurverhogingen is om ‘scheefwonen’ aan te pakken. Veel sociale huurders wonen eigenlijk te goedkoop, ze zouden ook best een woning kunnen kopen of in de vrije sector kunnen gaan huren. Op zich…


Follow The Money

Scheefwonen is bepaald geen randverschijnsel. In 2012 vroeg het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) om in kaart te brengen hoeveel scheefwoners er eigenlijk zijn. Volgens dit onderzoek, dat uitgaat van het officiële toewijzingsinkomen, zijn dat ongeveer 550.000 gezinnen.


NRC

Scheefwonen: Het plan van de coalitie om scheefwonen tegen te gaan met forse huurverhogingen kon rekenen op een stortvloed aan kritiek.


Volkskrant

Nieuws Scheefwonen Niet veel over van brisant scheefhuurplan na bevraging coalitie. Met een opzienbarend plan om scheefhuur aan te pakken wisten coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie woensdag de aandacht op zich gericht. Maar veel blijft er van het plan niet over, nadat de coalitie er in de Tweede Kamer uitleg over heeft gegeven.


Telegraaf

De huurprijzen worden minder afhankelijk van de op veel plaatsen rap opgelopen WOZ-waarde. Scheefwoners gaan meer huur betalen. Die maatregelen neemt het kabinet om de vastgelopen woningmarkt vlot…


Trouw

De strijd tegen scheefwonen verengt volkshuisvesting tot een soort boekhouden, constateert Maarten de Booij, directeur-bestuurder van Woningstichti...


Parool

Het omgekeerd scheefwonen, wat het CBS “duur scheefwonen” noemt, staat haaks op het meer gebruikelijke begrip scheefwonen, wat betekent dat mensen met een te hoog inkomen in een sociale huurwoning...


AD

Het aantal daklozen in Nederland is in tien jaar tijd verdubbeld: van nog geen 18.000 in 2009 naar bijna 40.000 mensen. Opvanginstanties slaan alarm: “Steeds meer mensen lopen risico’s...

NOS

Het plan van de vier coalitiepartijen om scheefwonen fors aan te pakken kan op veel kritiek van oppositiepartijen rekenen, het plan blijkt ook nog weinig concreet.


NU

Het laatste Scheefwonen nieuws het eerst op NU.nl. Extra huurverhoging voor “rijkere” huurders gaat niet door vrijdag 11 januari 2013 om 15:45 - Geld 


Omroepwest

De gemeente Den Haag en de woningcorporaties gaan samen het zogenoemde ‘scheefwonen’ aanpakken.


FD


Source: De Correspondent

Source: NOS

Source: Omroep WestMark