Nationale woonagenda
National housing agenda
EN A planning with the monst important  topics of the housing policy. NL Een agenda die de belangrijkste thema’s van het woonbeleid beslaat en tevens rekening houdt met de verschillende belangen en uitgangspunten. Dit heeft geresulteerd in een evenwichtig pakket aan acties, met inzet van alle betrokkenen. 


De Correspondent
Bij de presentatie van de nationale woonagenda liet minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) er geen twijfel over bestaan wie daarbij het voortouw moet nemen: de gemeentes. Je voornaamste opdracht als wethouder Wonen is dus duidelijk: je moet gaan bouwen. En snel. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.


NRC

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt de Nationale Woonagenda die minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) woensdag presenteerde
“prematuur” en… 


Volkskrant

Nationale woonagenda. Columns & Opinie Waar blijft die analyse van de woningnood? Columns & Opinie Woningcrisis schreeuwt om daadkracht kabinet. Nieuws & Achter­grond Gemiddelde huizenprijs nadert 300 duizend euro, kortste verkooptijd sinds 2000. Nieuws & Achter­grond


Trouw

Met de Nationale woonagenda komt minister Ollongren (binnenlandse zaken) tegemoet aan woningcorporaties en makelaarsverenigingen die al langer roepen dat er…


Parool

Vanwege het niet halen van de in de Nationale Woonagenda afgesproken aantallen blijft de druk op de woningmarkt onverminderd groot. Grote steden De NVB stelt dat,...


AD

De maatregelen maken deel uit van de Nationale woonagenda en volgen na een oproep van CDA-Kamerlid Erik Ronnes snel iets te doen aan de woningnood. Nederland kampt…


NOS

Het aantal dakloze jongeren is zelfs verdrievoudigd ten opzichte van tien jaar geleden. Ongeveer een derde van de daklozen in Nederland is tussen de 18 en 30 jaar. Schril contrast.

NU

De woensdag gepresenteerde Nationale Woonagenda moet volgens minister Kajsa Ollongren (Wonen) als symbolisch worden gezien. “Met de woonagenda staan de neuzen dezelfde kant op en dit markeert de...


Omroepwest

Dat staat in de “woonagenda” die wethouder Revis heeft gepresenteerd... De Nationale Kinderherdenking in Madurodam. De Nationale Kinderherdenking in…


FD

Nationale woonagenda moet nieuwbouw versnellen.


Source: AD

Source: NOS

Source: Omroep West

Source: Het ParoolMark